Objava v časopisu Vestnik o našem podjetju Planika Turnišče d.o.o.